Ko mi je kriv! Mijenjao sam zdravo za gotovo. Prešao sam sa majčine domaće supe na ženinu iz kesice…


ko-mi-kriv-mijenjao-sam-zdravo-za-gotovo-preao-sam-majine-domae-supe-na-eninu-iz-kesice
komikrivmijenjaosamzdravozagotovopreaomajčinedomaćesupenaženinuizkesice…ko mimi jeje krivmijenjao samsam zdravozdravo zaza gotovoprešao samsam sasa majčinemajčine domaćedomaće supesupe nana ženinuženinu iziz kesice…ko mi jemi je krivmijenjao sam zdravosam zdravo zazdravo za gotovoprešao sam sasam sa majčinesa majčine domaćemajčine domaće supedomaće supe nasupe na ženinuna ženinu izženinu iz kesice…ko mi je krivmijenjao sam zdravo zasam zdravo za gotovoprešao sam sa majčinesam sa majčine domaćesa majčine domaće supemajčine domaće supe nadomaće supe na ženinusupe na ženinu izna ženinu iz kesice…mijenjao sam zdravo za gotovoprešao sam sa majčine domaćesam sa majčine domaće supesa majčine domaće supe namajčine domaće supe na ženinudomaće supe na ženinu izsupe na ženinu iz kesice…

Ako me jedanput prevariš, ti si kriv, ali ako me i drugi put prevariš, kriv sam sam. -Arapske poslovice
ako-me-jedanput-prevari-ti-kriv-ali-ako-me-i-drugi-put-prevari-kriv-sam-sam
Eto, i ja sam počela ponovo da uživam u suncu, planinama, pa čak i u problemima, a počela sam i da uviđam da za besmisao mog života nije kriv niko drugi osim mene. -Matija Bećković
eto-i-ja-sam-poela-ponovo-da-uivam-u-suncu-planinama-pa-ak-i-u-problemima-a-poela-sam-i-da-uviam-da-za-besmisao-mog-ivota-nije-kriv-niko-drugi-osim
Od mojih prvih đačkih ljubavi, ostao sam stidljivo, beznadežno i nesrećno zaljubljen u žene: svaka žena koju sam voleo izgledala mi je suviše dobra za mene, gotovo nedostižna. -Čarls Bukovski
od-mojih-prvih-akih-ljubavi-ostao-sam-stidljivo-beznadeno-i-nesreno-zaljubljen-u-ene-svaka-ena-koju-sam-voleo-izgledala-mi-suvie-dobra-za-mene-gotovo
Kada sam zaista počeo voleti sebe prestao sam želeti da sam uvek u pravu, tako sam manje grešio. Danas sam shvatio da se to zove SKROMNOST. -Čarli Čaplin
kada-sam-zaista-poeo-voleti-sebe-prestao-sam-eleti-da-sam-uvek-u-pravu-tako-sam-manje-greio-danas-sam-shvatio-da-se-to-zove-skromnost
nisam kriva kaj sam se  tebe zaljubila kriv si ti kaj si ljepp
nisam-kriva-kaj-sam-se-tebe-zaljubila-kriv-ti-kaj-ljepp