Ko ne plati na mostu, platiće na ćupriji.


ko-ne-plati-na-mostu-platie-na-upriji
srpske poslovicekoneplatinamostuplatićećuprijiko nene platiplati nana mostuplatiće nana ćuprijiko ne platine plati naplati na mostuplatiće na ćuprijiko ne plati nane plati na mostuko ne plati na mostu

Kredit je sistem u kome osoba koja ne može da plati nađe drugu osobu koja ne može da plati koja će da garantira da on može da plati. -Čarls Dikens
kredit-sistem-u-kome-osoba-koja-ne-moe-da-plati-nae-drugu-osobu-koja-ne-moe-da-plati-koja-e-da-garantira-da-on-moe-da-plati
Vlada koja krade od Petra da plati Pavlu uvek može da računa na Pavlovu podršku. -Džordž Bernard Šo
vlada-koja-krade-od-petra-da-plati-pavlu-uvek-moe-da-rauna-na-pavlovu-podrku