Ko ne plati rukom,on će dušom.


ko-ne-plati-rukomon-e-om
srpske poslovicekoneplatirukomonćeduomko nene platiće dušomko ne plati

Kredit je sistem u kome osoba koja ne može da plati nađe drugu osobu koja ne može da plati koja će da garantira da on može da plati.Učini to sa dušom punom snova i svetlosti, sa dušom punom dobrote i snage za praštanje. Ako se već desi da padneš ustani! Iznova kreni, iznova počni, ...Ko ne plati na mostu, platiće na ćupriji.Nogom na sud, a rukom u džep.Vlada koja krade od Petra da plati Pavlu uvek može da računa na Pavlovu podršku.Ja sve mogu jednom rukom ako me za drugu drzis ti …