Ko nema sreće u kocki, ima u sitnom šećeru… xD


ko-nema-sree-u-kocki-ima-u-sitnom-eeru-xd
konemasrećekockiimasitnomećeru…xdko nemanema srećesreće uu kockiima uu sitnomsitnom šećeru…šećeru… xdko nema srećenema sreće usreće u kockiima u sitnomu sitnom šećeru…sitnom šećeru… xdko nema sreće unema sreće u kockiima u sitnom šećeru…u sitnom šećeru… xdko nema sreće u kockiima u sitnom šećeru… xd

To je nevolja sa pijancem: suviše pije kad se uzbudi, suviše pije kad mu je dosadno, suviše pije ako ima sreće, suviše pije ako nema sreće i tako dalje. -Čarls Bukovski
to-nevolja-pijancem-suvie-pije-kad-se-uzbudi-suvie-pije-kad-mu-dosadno-suvie-pije-ako-ima-sree-suvie-pije-ako-nema-sree-i-tako-dalje
Bez prijateljstva i ljubavi nema prave sreće.
bez-prijateljstva-i-ljubavi-nema-prave-sree