Ko nije ništa pretrpio ne sme me savetovati.


ko-nije-pretrpio-ne-sme-me-savetovati
sofoklekonijenitapretrpionesmemesavetovatiko nijenije ništaništa pretrpiopretrpio nene smesme meme savetovatiko nije ništanije ništa pretrpioništa pretrpio nepretrpio ne smene sme mesme me savetovatiko nije ništa pretrpionije ništa pretrpio neništa pretrpio ne smepretrpio ne sme mene sme me savetovatiko nije ništa pretrpio nenije ništa pretrpio ne smeništa pretrpio ne sme mepretrpio ne sme me savetovati

Smem sve ono što dolikuje čoveku; ko sme više od toga, nije čovek. -Vilijam Šekspir
smem-sve-ono-to-dolikuje-oveku-ko-sme-vie-od-toga-nije-ovek
Smem sve ono što dolikuje čoveku, ko sme više od toga, nije čovek. -Vilijam Šekspir
smem-sve-ono-to-dolikuje-oveku-ko-sme-vie-od-toga-nije-ovek
Smem sve ono što dolikuje čoveku, ko sme više od toga nije čovek. -Vilijam Šekspir
smem-sve-ono-to-dolikuje-oveku-ko-sme-vie-od-toga-nije-ovek