Ko nikad nije pohvalio tuđe srce, taj se predao na milost i nemilost rečima.


ko-nikad-nije-pohvalio-e-srce-taj-se-predao-na-milost-i-nemilost-reima
branko miljkovićkonikadnijepohvaliotuđesrcetajsepredaonamilostnemilostrečimako nikadnikad nijenije pohvaliopohvalio tuđetuđe srcetaj sese predaopredao nana milostmilost ii nemilostnemilost rečimako nikad nijenikad nije pohvalionije pohvalio tuđepohvalio tuđe srcetaj se predaose predao napredao na milostna milost imilost i nemilosti nemilost rečimako nikad nije pohvalionikad nije pohvalio tuđenije pohvalio tuđe srcetaj se predao nase predao na milostpredao na milost ina milost i nemilostmilost i nemilost rečimako nikad nije pohvalio tuđenikad nije pohvalio tuđe srcetaj se predao na milostse predao na milost ipredao na milost i nemilostna milost i nemilost rečima

Čeznem da sedim nemo pored tebe, ali bi mi inače srce iskočilo na usta. Zato brbljam i ćaskam olako, i zatrpavam svoje srce rečima. -Rabindranat Tagor
eznem-da-sedim-nemo-pored-tebe-ali-bi-mi-inae-srce-iskoilo-na-ustazato-brbljam-i-askam-olako-i-zatrpavam-svoje-srce-reima
Ljudi ne vide svoje greske, al im tuđe nikad ne izmaknu
ljudi-ne-vide-svoje-greske-al-im-e-nikad-ne-izmaknu
Kroz tuđe srce vodi pravi put, ko drugačije putuje nailazi na tamu. -Branko Miljković
kroz-e-srce-vodi-pravi-put-ko-drugaije-putuje-nailazi-na-tamu
Ako voliš nekoga, reci mu to, jer srce može biti slomljeno i rečima koje se ne izgovore... -Žarko Laušević
ako-voli-nekoga-reci-mu-to-jer-srce-moe-biti-slomljeno-i-reima-koje-se-ne-izgovore
Onaj ko nikad nije pogrešio, nikad nije pokušao napraviti nešto novo. -Albert Ajnštajn
onaj-ko-nikad-nije-pogreio-nikad-nije-pokuao-napraviti-neto-novo