Ko o drugima hoće govoriti, treba da bude čist pred ogledalom.


ko-o-drugima-hoe-govoriti-treba-da-bude-ist-pred-ogledalom
italijanske poslovicekodrugimahoćegovorititrebadabudečistpredogledalomko oo drugimadrugima hoćehoće govorititreba dada budebude čistčist predpred ogledalomko o drugimao drugima hoćedrugima hoće govorititreba da budeda bude čistbude čist predčist pred ogledalomko o drugima hoćeo drugima hoće govorititreba da bude čistda bude čist predbude čist pred ogledalomko o drugima hoće govorititreba da bude čist predda bude čist pred ogledalom

I kad si sam ne treba ništa zlo ni da misliš ni da radiš. Nauči da se više stidiš pred sobom, nego pred drugima. -Demokrit
i-kad-sam-ne-treba-zlo-da-misli-da-radi-naui-da-se-vie-stidi-pred-sobom-nego-pred-drugima
I kad si sam ne treba misliti niti raditi zlo. Nauči se više sramiti pred sobom, nego pred drugima. -Demokrit
i-kad-sam-ne-treba-misliti-niti-raditi-zlo-naui-se-vie-sramiti-pred-sobom-nego-pred-drugima
Propali brak je onaj u kome žena provodi u kuhinji isto onoliko vremena koliko je prije udaje provodila pred ogledalom. -Kurt Tucholsky
propali-brak-onaj-u-kome-ena-provodi-u-kuhinji-isto-onoliko-vremena-koliko-prije-udaje-provodila-pred-ogledalom
Muškarci su hrabri pred smrću, a žene pred životom: muškarci pred drugim muškarcem, a žene pred celom sudbinom. -Jovan Dučić
mukarci-su-hrabri-pred-smru-a-ene-pred-ivotom-mukarci-pred-drugim-mukarcem-a-ene-pred-celom-sudbinom