Ko od drugog hoće sreću, ukrašće samo njegovu nesreću.


ko-od-drugog-hoe-sreu-ukrae-samo-njegovu-nesreu
poslovice korisnikakooddrugoghoćesrećuukraćesamonjegovunesrećuko odod drugogdrugog hoćehoće srećuukrašće samosamo njegovunjegovu nesrećuko od drugogod drugog hoćedrugog hoće srećuukrašće samo njegovusamo njegovu nesrećuko od drugog hoćeod drugog hoće srećuukrašće samo njegovu nesrećuko od drugog hoće sreću

Ljudi jednako preuveličavaju i sreću i nesreću: nikad nismo ni tako sretni ni tako nesretni kako se to govori.Ljudi jednako preuveličavaju i sreću i nesreću: nikad nismo ni tako srećni ni tako nesrećni kako se to govori.Ja imam samo jednu nesreću: pojedem sve što dotaknem!Uvek svi znaju za nesreću i zlo, samo dobro ostaje skriveno.Neko je, recimo, mlad, lep, bogat i cenjen, pa se pitamo, kad želimo da ocenimo njegovu sreću, je li zbog toga vedar; ako je, naprotiv, vedar, sasvim je svejedno je li mlad ili star, uspavan ili grbav, siromašan ili bogat: on je srećan.Neosporno, ima ljudi koji ne umeju biti srećni ni sa ma kakvim vrlinama, ili ma kakvim bogatsvom. Ima i ljudi rođenih za nesreću, kao što su drugi rođeni za muziku. Treba imati nekakav talenat za sreću, kao što treba imati dušu da se bude istinski nesrećan.