Ko je okrutan prema životinjama, ne može biti dobar čovjek.


ko-okrutan-prema-ivotinjama-ne-moe-biti-dobar-ovjek
artur Šopenhauerkookrutanpremaživotinjamanemožebitidobarčovjekko jeje okrutanokrutan premaprema životinjamane možemože bitibiti dobardobar čovjekko je okrutanje okrutan premaokrutan prema životinjamane može bitimože biti dobarbiti dobar čovjekko je okrutan premaje okrutan prema životinjamane može biti dobarmože biti dobar čovjekko je okrutan prema životinjamane može biti dobar čovjek

Onaj ko je okrutan prema životinjama težak je i u svome odnosu prema ljudima. O čovjekovom srcu možemo suditi prema njegovom odnosu prema životinjama. -Imanuel Kant
onaj-ko-okrutan-prema-ivotinjama-teak-i-u-svome-odnosu-prema-ljudima-o-ovjekovom-srcu-moemo-suditi-prema-njegovom-odnosu-prema-ivotinjama
Onaj ko je okrutan prema životinjama težak je i u svome odnosu prema ljudima. O čovekovom srcu možemo suditi prema njegovom odnosu prema životinjama. -Imanuel Kant
onaj-ko-okrutan-prema-ivotinjama-teak-i-u-svome-odnosu-prema-ljudima-o-ovekovom-srcu-moemo-suditi-prema-njegovom-odnosu-prema-ivotinjama
Samo dobar čovek može biti trajno srećan, dok rđav mora biti nesrećan. -Sokrat
samo-dobar-ovek-moe-biti-trajno-srean-dok-rav-mora-biti-nesrean
Ne znači da je pas dobar ako glasno laje. Isto tako ne znači da je čovjek dobar ako je vješt s riječima. -Čuang Ce
ne-znai-da-dobar-ako-glasno-laje-isto-tako-ne-znai-da-ovjek-dobar-ako-vjet-s-rijeima