Ko je okrutan prema životinjama, ne može biti dobar čovjek.


ko-okrutan-prema-ivotinjama-ne-moe-biti-dobar-ovjek
artur Šopenhauerkookrutanpremaživotinjamanemožebitidobarčovjekko jeje okrutanokrutan premaprema životinjamane možemože bitibiti dobardobar čovjekko je okrutanje okrutan premaokrutan prema životinjamane može bitimože biti dobarbiti dobar čovjekko je okrutan premaje okrutan prema životinjamane može biti dobarmože biti dobar čovjekko je okrutan prema životinjamane može biti dobar čovjek

Ko je okrutan prema životinjama, ne može biti dobar čovek.Onaj ko je okrutan prema životinjama težak je i u svome odnosu prema ljudima. O čovjekovom srcu možemo suditi prema njegovom odnosu prema životinjama.Onaj ko je okrutan prema životinjama težak je i u svome odnosu prema ljudima. O čovekovom srcu možemo suditi prema njegovom odnosu prema životinjama.Sve može biti. Ali jedno ne može: ne može biti da će posve i zauvjek nestati velikih i umnih a duševnih ljudi koji će za božju ljubav podizati trajne građevine, da bi zemlja bila ljepša i čovjek na njoj živio lakše i bolje. Kad bi njih nestalo, to bi značilo da će i božja ljubav ugasnuti i nestati sa svijeta. To ne može biti.Samo dobar čovek može biti trajno srećan, dok rđav mora biti nesrećan.Ne znači da je pas dobar ako glasno laje. Isto tako ne znači da je čovjek dobar ako je vješt s riječima.