Ko je opijen vinom, otrezni se; ali ko je opijen vlastoljubljem, ne otrezni se sve dok ne padne u vlastitoj krvi na zemlju.


ko-opijen-vinom-otrezni-se-ali-ko-opijen-vlastoljubljem-ne-otrezni-se-sve-dok-ne-padne-u-vlastitoj-krvi-na-zemlju
indijska poslovicakoopijenvinomotreznisealikovlastoljubljemnesesvedokpadnevlastitojkrvinazemljuko jeje opijenopijen vinomotrezni seali koko jeje opijenopijen vlastoljubljemne otrezniotrezni sese svesve dokdok nene padnepadne uu vlastitojvlastitoj krvikrvi nana zemljuko je opijenje opijen vinomali ko jeko je opijenje opijen vlastoljubljemne otrezni seotrezni se svese sve doksve dok nedok ne padnene padne upadne u vlastitoju vlastitoj krvivlastitoj krvi nakrvi na zemljuko je opijen vinomali ko je opijenko je opijen vlastoljubljemne otrezni se sveotrezni se sve dokse sve dok nesve dok ne padnedok ne padne une padne u vlastitojpadne u vlastitoj krviu vlastitoj krvi navlastitoj krvi na zemljuali ko je opijen vlastoljubljemne otrezni se sve dokotrezni se sve dok nese sve dok ne padnesve dok ne padne udok ne padne u vlastitojne padne u vlastitoj krvipadne u vlastitoj krvi nau vlastitoj krvi na zemlju

Kap vode koja padne na usijano gvožđe ispariće, ista kap ako padne na lotosov cvet, blistaće kao perla, a ako padne na školjku, postaće biser. Tako čovek postaje ono sa čim se udružuje. -Indijska poslovica
kap-vode-koja-padne-na-usijano-gvoe-isparie-ista-kap-ako-padne-na-lotosov-cvet-blistae-kao-perla-a-ako-padne-na-koljku-postae-biser-tako-ovek-postaje
Revolucija nije jabuka koja padne kada joj dođe vreme. Ti si taj koji je treba naterati da padne. -Če Gevara
revolucija-nije-jabuka-koja-padne-kada-joj-doe-vreme-ti-taj-koji-treba-naterati-da-padne
Revolucija nije jabuka koja padne kada joj dođe vrijeme. Ti si taj koji je treba natjerati da padne. -Ernesto Če Gevara
revolucija-nije-jabuka-koja-padne-kada-joj-doe-vrijeme-ti-taj-koji-treba-natjerati-da-padne
Molim sve nafurane devojke da se spuste na zemlju, jer krave ne lete!!! O.o
molim-sve-nafurane-devojke-da-se-spuste-na-zemlju-jer-krave-ne-lete-oo