Ko pjeva na bh. Evroviziji, ne da zlo ne misli, nego ne misli nikako.


ko-pjeva-na-bh-evroviziji-ne-da-zlo-ne-misli-nego-ne-misli-nikako
osman džihokopjevanabhevrovizijinedazlomislinegomislinikakoko pjevapjeva nana bhne dada zlozlo nene mislinego nene mislimisli nikakoko pjeva napjeva na bhne da zloda zlo nezlo ne mislinego ne misline misli nikakoko pjeva na bhne da zlo neda zlo ne mislinego ne misli nikakone da zlo ne misli

Ne mrzim čoveka koji zlo kaže, nego čoveka koji zlo misli. -Stevan Sremac
ne-mrzim-oveka-koji-zlo-kae-nego-oveka-koji-zlo-misli
Naše misli utiču ne samo na nas, nego na sve što nas okružuje. Moramo da upućujemo dobre misli, pa će nam biti bolje. -Otac Tadej
nae-misli-utiu-ne-samo-na-nas-nego-na-sve-to-nas-okruuje-moramo-da-upuujemo-dobre-misli-pa-e-nam-biti-bolje
Kakve su ti uobičajene misli, takva će biti i narav tvoje duše – jer misli duši daju boju. -Marko Aurelije
kakve-su-ti-uobiajene-misli-takva-e-biti-i-narav-tvoje-e-jer-misli-i-daju-boju
Lepa je svaka žena, osim one koja misli da to nije, i one koja misli da jeste. -Jovan Dučić
lepa-svaka-ena-osim-one-koja-misli-da-to-nije-i-one-koja-misli-da-jeste