Ko poseje vrline požnjaće čast.


ko-poseje-vrline-ponjae-ast
leonardo da vinčikoposejevrlinepožnjaćečastko posejeposeje vrlinevrline požnjaćepožnjaće častko poseje vrlineposeje vrline požnjaćevrline požnjaće častko poseje vrline požnjaćeposeje vrline požnjaće častko poseje vrline požnjaće čast

Vi nikada neće učiniti ništa u ovom svetu bez hrabrosti. To je najveći kvalitet uma uz čast. -Aristotel
vi-nikada-nee-uiniti-u-ovom-svetu-bez-hrabrosti-to-najvei-kvalitet-uma-uz-ast