Ko prestane biti prijatelj, prijatelj nikada nije ni bio.


ko-prestane-biti-prijatelj-prijatelj-nikada-nije-bio
grčke poslovicekoprestanebitiprijateljprijateljnikadanijebioko prestaneprestane bitibiti prijateljprijatelj nikadanikada nijenije nini bioko prestane bitiprestane biti prijateljprijatelj nikada nijenikada nije ninije ni bioko prestane biti prijateljprijatelj nikada nije ninikada nije ni bioprijatelj nikada nije ni bio

Onaj ko je moj prijatelj ne postavlja pitanja, onome kome sam prijatelj kazujem ono što i ne pita.Žena može postati prijatelj muškarcu samo ovim redom: prvo poznanica, zatim ljubavnica, pa tek onda prijatelj.Svačiji prijatelj je ničiji prijatelj.Rana koju ti zada prijatelj nikada ne zaceli.Tišina je istinski prijatelj koji nikada ne izdaje.Kažu da je knjiga najveći čovekov prijatelj, a to isto tvrde i za psa. Što se već jedanput ne odluče ko je najveći prijatelj pa da kupim psa, ili knjigu?