Ko previše gleda koji vetar duva, nikad neće ni sejati ni saditi.


ko-previe-gleda-koji-vetar-duva-nikad-nee-sejati-saditi
francuske poslovicekopreviegledakojivetarduvanikadnećesejatisaditiko previšepreviše gledagleda kojikoji vetarvetar duvanikad nećeneće nini sejatisejati nini saditiko previše gledapreviše gleda kojigleda koji vetarkoji vetar duvanikad neće nineće ni sejatini sejati nisejati ni saditiko previše gleda kojipreviše gleda koji vetargleda koji vetar duvanikad neće ni sejatineće ni sejati nini sejati ni saditiko previše gleda koji vetarpreviše gleda koji vetar duvanikad neće ni sejati nineće ni sejati ni saditi

uz’ moravu vetar duvaaaa, nocas meni devojka duva. hahahahaha :DČovek koji se boji vode nikad neće postati ribar.Tvojih suza je vredan samo onaj koji ti ih nikad neće izazvati.Ljudi koji nisu svesni da hodaju u mraku, nikad neće tražiti svetlost.U carstvo duha neće nikad dospeti oni koji tvrde da  su im već sve istine poznate.Imaj srce koje nikada neće postati tvrdo, temperament koji se nikada neće umoriti i dodir koji nikada neće povrediti.