Ko prijatelja tumači i analizira, taj ga ne voli.


ko-prijatelja-tumai-i-analizira-taj-ga-ne-voli
ivo andrickoprijateljatumačianaliziratajganevoliko prijateljaprijatelja tumačitumači ii analizirataj gaga nene voliko prijatelja tumačiprijatelja tumači itumači i analizirataj ga nega ne voliko prijatelja tumači iprijatelja tumači i analizirataj ga ne voliko prijatelja tumači i analizira

Ko se tuče taj se voli.Onaj ko te u suze tera, taj te i voli.Ko tebe voli taj će zakasniti da se na vreme leči i da se ponovo rodi.Ko ništa ne zna, ništa ne voli. Ko ne umije ništa, ne razumije ništa. Ko ništa ne razumije, bezvrijedan je. Ali onaj ko poima, taj i voli, zapaža, vidi.. Ko god zamišlja da svako voće sazrijeva u isto vrijeme kad i jagode, ne zna ništa o grožđu.Onaj ko voli taj je pobedio svet i ne plaši se da će išta izgubiti. Istinska ljubav jeste čin potpunog predavanja.Odustala je. Digla je glavu. Pogledala ga je, ponovila da ga voli, nasmejala se i otisla. A on je vec tad znao koliko ce mu taj osmeh nedostajati.