Ko prijatelju daje novac na zajam, trpi dvostruku štetu; istovremeno gubi i novac i prijatelja.


ko-prijatelju-daje-novac-na-zajam-trpi-dvostruku-tetu-istovremeno-gubi-i-novac-i-prijatelja
latinske poslovicekoprijateljudajenovacnazajamtrpidvostrukutetuistovremenogubiprijateljako prijateljuprijatelju dajedaje novacnovac nana zajamtrpi dvostrukudvostruku štetuistovremeno gubigubi ii novacnovac ii prijateljako prijatelju dajeprijatelju daje novacdaje novac nanovac na zajamtrpi dvostruku štetuistovremeno gubi igubi i novaci novac inovac i prijateljako prijatelju daje novacprijatelju daje novac nadaje novac na zajamistovremeno gubi i novacgubi i novac ii novac i prijateljako prijatelju daje novac naprijatelju daje novac na zajamistovremeno gubi i novac igubi i novac i prijatelja

Pohlepnan čovek muči dvostruku muku; kako da zgrne novac i kako da ga potroši. -Indijska poslovica
pohlepnan-ovek-mui-dvostruku-muku-kako-da-zgrne-novac-i-kako-da-ga-potroi