K’o rano rani,mnogo mu se spava… :-D


ko-rano-ranimnogo-mu-se-spava-d
k’oranoranimnogomusespava…k’o ranomu sese spava…mu se spava…

Ko rano rani, ima velike šanse da mu penzioner nije dodirnuo hleb !!!
ko-rano-rani-ima-velike-anse-da-mu-penzioner-nije-dodirnuo-hleb
Oni vele meni: Ako vidiš roba gde spava, ne budi ga jer, možda sanja o slobodi. Ja velim njima: Ako vidite roba gde spava, probudite ga i objasnite mu slobodu. -Halil Džubran
oni-vele-meni-ako-vidi-roba-gde-spava-ne-budi-ga-jer-moda-sanja-o-slobodi-ja-velim-njima-ako-vidite-roba-gde-spava-probudite-ga-i-objasnite-mu-slobodu