Ko se boji kazne, ne postaje tako lako zao.


ko-se-boji-kazne-ne-postaje-tako-lako-zao
kineske poslovicekosebojikaznenepostajetakolakozaoko sese bojiboji kaznene postajepostaje takotako lakolako zaoko se bojise boji kaznene postaje takopostaje tako lakotako lako zaoko se boji kaznene postaje tako lakopostaje tako lako zaone postaje tako lako zao

Bezbožnik se boji skoropostižne smrti, lopov se boji obijača, ubica se boji mača, gordljivac se boji sramote, klevetnik se boji suda istine.Onaj koji smera osvetu čini zlo samom sebi, jer postaje zao.Ni dobar ni zao nije svijet! A čovjek isto tako.Volio sam je tako lako, a tako sam teško to znao pokazati, a onda odjednom raspored madeža na njenim leđima kao tajna mapa pokazao mi je u koje zvijezde se trebam zagledati i tako, eto ti pjesma, ludo jedna.Lepota liči na letnje plodove koji se lako kvare i ne mogu da traju. Zbog nje mladost postaje raspojasana, a starost pomalo stidna.Napiši mi pesmu, molila je, i nisam znao da li ću umeti. Voleo sam je tako lako, i tako sam teško to znao da pokažem. I onda, odjednom, na rasporedu mladeža na njenim leđima, kao tajnu mapu, pokazala mi je u koju zvezdu treba da se zagledam. I tako, eto ti pesma, ludo jedna.