Ko se boji kazne, ne postaje tako lako zao.


ko-se-boji-kazne-ne-postaje-tako-lako-zao
kineske poslovicekosebojikaznenepostajetakolakozaoko sese bojiboji kaznene postajepostaje takotako lakolako zaoko se bojise boji kaznene postaje takopostaje tako lakotako lako zaoko se boji kaznene postaje tako lakopostaje tako lako zaone postaje tako lako zao

Bezbožnik se boji skoropostižne smrti, lopov se boji obijača, ubica se boji mača, gordljivac se boji sramote, klevetnik se boji suda istine. -Nikolaj Velimirović
bezbonik-se-boji-skoropostine-smrti-lopov-se-boji-obijaa-ubica-se-boji-a-gordljivac-se-boji-sramote-klevetnik-se-boji-suda-istine
Onaj koji smera osvetu čini zlo samom sebi, jer postaje zao. -Marko Aurelije
onaj-koji-smera-osvetu-ini-zlo-samom-sebi-jer-postaje-zao
Lepota liči na letnje plodove koji se lako kvare i ne mogu da traju. Zbog nje mladost postaje raspojasana, a starost pomalo stidna. -Fransis Bejkon
lepota-lii-na-letnje-plodove-koji-se-lako-kvare-i-ne-mogu-da-traju-zbog-nje-mladost-postaje-raspojasana-a-starost-pomalo-stidna