Ko se tuče taj se voli.


ko-se-e-taj-se-voli
bosanske poslovicekosetučetajvoliko sese tučetuče tajtaj sese voliko se tučese tuče tajtuče taj setaj se voliko se tuče tajse tuče taj setuče taj se voliko se tuče taj sese tuče taj se voli

Ko tuče svoju ženu, taj je poput onoga koji udara po vreći brašna; sve što je dobro u njoj- izlazi, a što je loše- ostaje.Ko prijatelja tumači i analizira, taj ga ne voli.Onaj ko te u suze tera, taj te i voli.Ko tebe voli taj će zakasniti da se na vreme leči i da se ponovo rodi.Ko ništa ne zna, ništa ne voli. Ko ne umije ništa, ne razumije ništa. Ko ništa ne razumije, bezvrijedan je. Ali onaj ko poima, taj i voli, zapaža, vidi.. Ko god zamišlja da svako voće sazrijeva u isto vrijeme kad i jagode, ne zna ništa o grožđu.Onaj ko voli taj je pobedio svet i ne plaši se da će išta izgubiti. Istinska ljubav jeste čin potpunog predavanja.