Ko se previše klanja, taj stražnjicu pokazuje.


ko-se-previe-klanja-taj-stranjicu-pokazuje
narodne poslovicekoseprevieklanjatajstražnjicupokazujeko sese previšepreviše klanjataj stražnjicustražnjicu pokazujeko se previšese previše klanjataj stražnjicu pokazujeko se previše klanja

Ko se previše približi ženama, taj se oprži; ko se previše udalji, taj se smrzne.Ko se pred jednim klanja, pokazuje drugome leđa.Ko se istoku i zapadu klanja, taj nema nijedne vere.Ko greši, taj greši na svoju štetu, a onaj koji je nepravedan taj je prema samome sebi nepravedan jer pokazuje da je zao.Život je previše kratak da bi bio shvaćen previše ozbiljno.Pisanje i putovanja čine tvoju stražnjicu širom ukoliko ne vodiš o tome računa. Stoga ja volim da pišem stojeći.