Ko se previše približi ženama, taj se oprži; ko se previše udalji, taj se smrzne.


ko-se-previe-priblii-enama-taj-se-opri-ko-se-previe-udalji-taj-se-smrzne
nemačka poslovicakosepreviepribližiženamatajopržikoudaljismrzneko sese previšepreviše približipribliži ženamataj sese opržiko sese previšepreviše udaljitaj sese smrzneko se previšese previše približipreviše približi ženamataj se opržiko se previšese previše udaljitaj se smrzneko se previše približise previše približi ženamako se previše udaljiko se previše približi ženama

Ko se previše klanja, taj stražnjicu pokazuje.Život je previše kratak da bi bio shvaćen previše ozbiljno.A volela ga je puno, i previše ako mene pitate. Mislim da ni sama nije znala zašto i na koji način, ali volela ga je. Koketirala je sa drugima, da se razumemo, i ljubila je druge, puno njih. Ali nije imala tu iskru u očima i taj osmeh na licu kao kada bi pričala sa njim.Ne vredi. Poljubila sam i previše žaba, uhvatila previše miševa, sadila bundeve. Ništa ne pomaže! Miš je miš, bundeva je bundeva, nema čarolije. Bajka sa tužnim krajem zove se realnost!Ne vrijedi. Poljubila sam i previše žaba, uhvatila previše miševa, sadila bundeve. Ništa ne pomaže! Miš je miš, bundeva je bundeva, nema čarolije. Bajka sa tužnim krajem zove se realnost!Ko me iza ledja kudi, taj me se boji, a ko me u oči hvali, taj me prezire.