Ko se previše približi ženama, taj se oprži; ko se previše udalji, taj se smrzne.


ko-se-previe-priblii-enama-taj-se-opri-ko-se-previe-udalji-taj-se-smrzne
nemačka poslovicakosepreviepribližiženamatajopržikoudaljismrzneko sese previšepreviše približipribliži ženamataj sese opržiko sese previšepreviše udaljitaj sese smrzneko se previšese previše približipreviše približi ženamataj se opržiko se previšese previše udaljitaj se smrzneko se previše približise previše približi ženamako se previše udaljiko se previše približi ženama

Život je previše kratak da bi bio shvaćen previše ozbiljno.
ivot-previe-kratak-da-bi-bio-shva-previe-ozbiljno
Ko me iza ledja kudi, taj me se boji, a ko me u oči hvali, taj me prezire. -Kineske poslovice
ko-me-iza-ledja-kudi-taj-me-se-boji-a-ko-me-u-oi-hvali-taj-me-prezire