Ko silno ljubi, silan strah ga mori, a strah kad raste, jače ljubav gori.


ko-silno-ljubi-silan-strah-ga-mori-a-strah-kad-raste-jae-ljubav-gori
vilijam Šekspirkosilnoljubisilanstrahgamorikadrastejačeljubavgoriko silnosilno ljubisilan strahstrah gaga moristrah kadkad rastejače ljubavljubav goriko silno ljubisilan strah gastrah ga moria strah kadstrah kad rastejače ljubav gorisilan strah ga moria strah kad raste

Nije muškarca strah da se veže za jednu ženu, strah ga je da ne izgubi sve ostale.
nije-mukarca-strah-da-se-vee-za-jednu-enu-strah-ga-da-ne-izgubi-sve-ostale
Klaustrofobija…to je strah od zatvorenog prostora. Npr. kada krenes u kafanu i uhvati te strah da je zatvorena. :))
klaustrofobijato-strah-od-zatvorenog-prostora-npr-kada-krenes-u-kafanu-i-uhvati-te-strah-da-zatvorena
U mjeri u kojoj ljubav u tebi raste, raste i tvoja ljepota, jer ljubav je ljepota duše. -Aurelije Augustin
u-mjeri-u-kojoj-ljubav-u-tebi-raste-raste-i-tvoja-ljepota-jer-ljubav-ljepota-e
Tamo gde ima poštovanja ima i straha, međutim tamo gde je strah ne mora uvek biti i poštovanja, jer sam strah ima daleko veći opseg od poštovanja. -Sokrat
tamo-gde-ima-potovanja-ima-i-straha-meutim-tamo-gde-strah-ne-mora-uvek-biti-i-potovanja-jer-sam-strah-ima-daleko-vei-opseg-od-potovanja