Ko je sposoban da se obrazom crveni, taj ne može biti crna srca!


ko-sposoban-da-se-obrazom-crveni-taj-ne-moe-biti-crna-srca
kineske poslovicekosposobandaseobrazomcrvenitajnemožebiticrnasrcako jeje sposobansposoban dada sese obrazomobrazom crvenitaj nene možemože bitibiti crnacrna srcako je sposobanje sposoban dasposoban da seda se obrazomse obrazom crvenitaj ne možene može bitimože biti crnabiti crna srcako je sposoban daje sposoban da sesposoban da se obrazomda se obrazom crvenitaj ne može bitine može biti crnamože biti crna srcako je sposoban da seje sposoban da se obrazomsposoban da se obrazom crvenitaj ne može biti crnane može biti crna srca

Žena u koju smo zaljubljeni prestaje biti za nas obično ljudsko biće, nego ili postane beli anđeo ili crna sotona. -Jovan Dučić
ena-u-koju-smo-zaljubljeni-prestaje-biti-za-nas-obino-ljudsko-bie-nego-ili-postane-beli-aneo-ili-crna-sotona
Moramo od srca sve oprostiti. Unutrašnji mir ne može da se sačuva dokle god naša savest nešto izobličava. Moramo umiriti savest. Treba svima oprostiti od srca. Bez toga nema unutrašnjeg mira. -Otac Tadej
moramo-od-srca-sve-oprostiti-unutranji-mir-ne-moe-da-se-uva-dokle-god-naa-savest-neto-izobliava-moramo-umiriti-savest-treba-svima-oprostiti-od-srca