Ko je taj Feat. koji se pojavljuje u skoro svakoj pesmi? :D


ko-taj-feat-koji-se-pojavljuje-u-skoro-svakoj-pesmi-d
kotajfeatkojisepojavljujeskorosvakojpesmiko jeje tajtaj featkoji sese pojavljujepojavljuje uu skoroskoro svakojsvakoj pesmiko je tajje taj featkoji se pojavljujese pojavljuje upojavljuje u skorou skoro svakojskoro svakoj pesmiko je taj featkoji se pojavljuje use pojavljuje u skoropojavljuje u skoro svakoju skoro svakoj pesmikoji se pojavljuje u skorose pojavljuje u skoro svakojpojavljuje u skoro svakoj pesmi

Pesimista vidi teškoću u svakoj prilici, dok optimista vidi priliku u svakoj teškoći. -Vinston Čerčil
pesimista-vidi-tekou-u-svakoj-prilici-dok-optimista-vidi-priliku-u-svakoj-tekoi
Pesimista u svakoj prilici vidi teškoće, a optimista u svakoj teškoći vidi priliku. -Vinston Čerčil
pesimista-u-svakoj-prilici-vidi-tekoe-a-optimista-u-svakoj-tekoi-vidi-priliku
Ko greši, taj greši na svoju štetu, a onaj koji je nepravedan taj je prema samome sebi nepravedan jer pokazuje da je zao. -Marko Aurelije
ko-grei-taj-grei-na-svoju-tetu-a-onaj-koji-nepravedan-taj-prema-samome-sebi-nepravedan-jer-pokazuje-da-zao
U svakoj nevolji koji donese sudbima, najteži je oblik nesreće okolnost da je (čovjek nekada) bio sretan. -Latinske poslovice
u-svakoj-nevolji-koji-donese-sudbima-najtei-oblik-nesree-okolnost-da-ovjek-nekada-bio-sretan
– Čestitamo na rođenju sina! Kako će se zvati? – Izdislav. – Po kome je dobio ime? – Po onoj pesmi Is This Love :-)
estitamo-na-roenju-sina-kako-e-se-zvati-izdislav-po-kome-dobio-ime-po-onoj-pesmi-is-this-love