Ko traži istinu mora je znati podnijeti.


ko-trai-istinu-mora-znati-podnijeti
kineske poslovicekotražiistinumoraznatipodnijetiko tražitraži istinuistinu moramora jeje znatiznati podnijetiko traži istinutraži istinu moraistinu mora jemora je znatije znati podnijetiko traži istinu moratraži istinu mora jeistinu mora je znatimora je znati podnijetiko traži istinu mora jetraži istinu mora je znatiistinu mora je znati podnijeti

Znanje nije dovoljno, mora ga se znati i primeniti. -Gete
znanje-nije-dovoljno-mora-ga-se-znati-i-primeniti
Onaj koji želi da ga poštuju mora znati kako da komanduje. -Nikolo Makijaveli
onaj-koji-eli-da-ga-potuju-mora-znati-kako-da-komanduje
Onaj ko voli mora znati izgubiti sebe i ponovo se pronaći. -Paulo Koeljo
onaj-ko-voli-mora-znati-izgubiti-sebe-i-ponovo-se-pronai
Dužnost je lidera da zaustavi paniku. Vođa mora da vodi ili nema šta da traži u politici. -Hari Truman
dunost-lidera-da-zaustavi-paniku-voa-mora-da-vodi-ili-nema-da-trai-u-politici