Ko je uljudan preko mere, postaje dosadan.Ko je oprezan preko mere, izgleda plašljiv.Ko je odvažan preko mere, uzrokuje nered.Ko je iskren preko mere, deluje okrutno.


ko-uljudan-preko-mere-postaje-dosadanko-oprezan-preko-mere-izgleda-plaljivko-odvaan-preko-mere-uzrokuje-neredko-iskren-preko-mere-deluje-okrutno
konfučijekouljudanprekomerepostajedosadankooprezanizgledaplaljivkoodvažanuzrokujeneredkoiskrendelujeokrutnoko jeje uljudanuljudan prekopreko mereje oprezanoprezan prekopreko mereje odvažanodvažan prekopreko mereje iskreniskren prekopreko meredeluje okrutnoko je uljudanje uljudan prekouljudan preko mereje oprezan prekooprezan preko mereje odvažan prekoodvažan preko mereje iskren prekoiskren preko mere

Bolje da te gledaju preko, nego da gledaju preko tebe.Svi žele pažnju, samo slavni u tome ponekad nemaju mere.Kada te nešto iznad svake mere ljuti, seti se koliko je prolazan ljudski život.Na početku, kada sam počinjao da pišem, nisam mogao da isključim spoljni svet do te mere do koje mogu sada. vakom je njegova visina najviša. I kad pijanstvo visine zavrti čoveku mozak, onda nema mere ni razlike. Nema viših ni nižih tornjeva. Sve su vrtoglavice jednake.Svakom je njegova visina najviša. I kad pijanstvo visine zavrti čoveku mozak, onda nema mere ni razlike. Nema viših ni nižih tornjeva. Sve su vrtoglavice jednake.