Ko večeru odbija, celu noć se previja.


ko-veeru-odbija-celu-no-se-previja
Đovani bokačokovečeruodbijacelunoćseprevijako večeruvečeru odbijacelu noćnoć sese previjako večeru odbijacelu noć senoć se previjacelu noć se previja

Doćiću ti u snovima i zajebavati te celu noć! :)Mnogo je misli, pesama, slavopojki, hramova podignuto u slavu znanja. Svaki bukvar počinje pesmicom: Znanje je snaga, znanje je moć, učite deco dan i noć. Međutim, učite deco dan i noć - pa ćete videti kako ćete proć.Društvo neumoljivo odbija od sebe dva staleža ljudi: one koji ga napadaju i one koji ga čuvaju.Dolazi Moju sa posla i pita ga Fata: Mujo hoćeš da ti ispržim jaja za večeru kaže Mojo Fati: Fato hoćeš da ja tebi otkinem sisu? !! HahahahOna mi celu krv nesrećnom ljubavlju zamenjuje.Sve zbunjuju te male stvari sa ljubavlju, ali u stvarnosti, ljubav je jedina stvar u svetu koja odbija sve zlo i koja te uvek iznova učini da se osećaš dobro.