Ko voli, tih je. Odzvanja samo prazna posuda.


ko-voli-tih-odzvanja-samo-prazna-posuda
vilijam Šekspirkovolitihodzvanjasamopraznaposudako volitih jeodzvanja samosamo praznaprazna posudaodzvanja samo praznasamo prazna posudaodzvanja samo prazna posuda

Ni Bog nam nije verovao tih dana. Ni priroda. Ni ljudi. Verovala je samo naša ogromna ljubav. Verovala je samo tvoja ruka u mojoj ruci.Torba je najteža kada je prazna.Puna ruka svačija druga, a prazna ničija.voli me iz inata, voli me bez ostatka, voli me bilo gde sam bas takvu kakva jesamLijepa riječ iz usta zla čovjeka vrijedi manje od prazna papira.Ja sam ja i neću da potčinim svoj ukus jednodušnom sudu čovečanstva. Ako ne volim neku stvar, ne volim je, to je sve; ne vidim nikakav razlog da se pretvaram da volim nešto samo zato što većina voli ili se pretvara da voli.