Ko vredja prijatelja u šali, gubi ga u zbilji.


ko-vredja-prijatelja-u-ali-gubi-ga-u-zbilji
engleske poslovicekovredjaprijateljaaligubigazbiljiko vredjavredja prijateljaprijatelja uu šaligubi gaga uu zbiljiko vredja prijateljavredja prijatelja uprijatelja u šaligubi ga uga u zbiljiko vredja prijatelja uvredja prijatelja u šaligubi ga u zbiljiko vredja prijatelja u šali

Ko prijatelju daje novac na zajam, trpi dvostruku štetu; istovremeno gubi i novac i prijatelja.Čovek mora da zna da se smrt sa njim ne šali.Koji tudje kraste vredja, svoje povredjuje.Onaj ko sam sebi laže, najlakše se vredja.Imati prijatelja, to znači pristati na to da ima ljepših, pametnijih i boljih od vas. Tko to ne može prihvatiti- nema prijatelja.Ovca bleji, zalogaj gubi!