Ko je zamišljen nije besposlen. Rad može biti vidljiv i nevidljiv.


ko-zamiljen-nije-besposlen-rad-moe-biti-vidljiv-i-nevidljiv
viktor igokozamiljennijebesposlenradmožebitividljivnevidljivko jeje zamišljenzamišljen nijenije besposlenrad možemože bitibiti vidljivvidljiv ii nevidljivko je zamišljenje zamišljen nijezamišljen nije besposlenrad može bitimože biti vidljivbiti vidljiv ividljiv i nevidljivko je zamišljen nijeje zamišljen nije besposlenrad može biti vidljivmože biti vidljiv ibiti vidljiv i nevidljivko je zamišljen nije besposlenrad može biti vidljiv imože biti vidljiv i nevidljiv

Antiteza ljubavi nije uvijek mržnja; može to biti i druga ljubav. -Tadeusz Kotarbinski
antiteza-ljubavi-nije-uvijek-mrnja-moe-to-biti-i-druga-ljubav
Vrućina ne može biti odvojena od vatre kao što lepota ne može biti odvojena od večnosti. -Dante Aligijeri
vruina-ne-moe-biti-odvojena-od-vatre-kao-to-lepota-ne-moe-biti-odvojena-od-venosti
Vrućina ne može biti odvojena od vatre kao što ljepota ne može biti odvojena od vječnosti. -Dante Aligieri
vruina-ne-moe-biti-odvojena-od-vatre-kao-to-ljepota-ne-moe-biti-odvojena-od-vjenosti
Slobodno novinarstvo može biti dobro ili loše, ali sigurno, bez slobode, novinarstvo ne može biti ništa drugo osim loše. -Alber Kami
slobodno-novinarstvo-moe-biti-dobro-ili-loe-ali-sigurno-bez-slobode-novinarstvo-ne-moe-biti-drugo-osim-loe