Ko zna i zna da zna – mudar je- sledite ga!


ko-zna-i-zna-da-zna-mudar-sledite-ga
konfučijekoznadamudarsleditegako znazna ii znazna dada znazna –– mudarmudar jesledite gako zna izna i znai zna dazna da znada zna –zna – mudar– mudar jeko zna i znazna i zna dai zna da znazna da zna –da zna – mudarzna – mudar jeko zna i zna dazna i zna da znai zna da zna –zna da zna – mudarda zna – mudar je

Tko ne zna, a ne zna da ne zna - opasan je- izbjegavajte ga!Tko ne zna, a zna da ne zna - dijete je- naučite ga!Tko zna, a ne zna da zna - spava- probudite ga!Tko zna i zna da zna - mudar je- slijedite ga!Budala misli da je mudar, mudar čovek zna da je budala.On ne zna ništa, a misli da zna sve. Ovo jasno ukazuje na sjajnu političku karijeru.Žena zna lice čoveka koga voli kao što mornar zna otvoreno more.Ko čita zna mnogo, ko zapaža zna još više.Ko se zna bojati, zna i opasnosti izbegavati.