Ko zna i zna da zna – mudar je- sledite ga!


ko-zna-i-zna-da-zna-mudar-sledite-ga
konfučijekoznadamudarsleditegako znazna ii znazna dada znazna –– mudarmudar jesledite gako zna izna i znai zna dazna da znada zna –zna – mudar– mudar jeko zna i znazna i zna dai zna da znazna da zna –da zna – mudarzna – mudar jeko zna i zna dazna i zna da znai zna da zna –zna da zna – mudarda zna – mudar je

On ne zna ništa, a misli da zna sve. Ovo jasno ukazuje na sjajnu političku karijeru. -Džordž Bernard Šo
on-ne-zna-a-misli-da-zna-sve-ovo-jasno-ukazuje-na-sjajnu-politiku-karijeru
Žena zna lice čoveka koga voli kao što mornar zna otvoreno more. -Onore De Balzak
ena-zna-lice-oveka-koga-voli-kao-to-mornar-zna-otvoreno-more