Ko zna laskati, zna i klevetati.


ko-zna-laskati-zna-i-klevetati
napoleon bonapartakoznalaskatiklevetatiko znazna laskatizna ii klevetatiko zna laskatizna i klevetati

On ne zna ništa, a misli da zna sve. Ovo jasno ukazuje na sjajnu političku karijeru. -Džordž Bernard Šo
on-ne-zna-a-misli-da-zna-sve-ovo-jasno-ukazuje-na-sjajnu-politiku-karijeru
Žena zna lice čoveka koga voli kao što mornar zna otvoreno more. -Onore De Balzak
ena-zna-lice-oveka-koga-voli-kao-to-mornar-zna-otvoreno-more