Kod žene je urođeno da vara na malo i na veliko, svesno i nesvesno, namerno i nenamerno, a vrlo često i bez ikakve zle namere, i čak sasvim često iz najbolje namere.


kod-ene-uroeno-da-vara-na-malo-i-na-veliko-svesno-i-nesvesno-namerno-i-nenamerno-a-vrlo-esto-i-bez-ikakve-zle-namere-i-ak-sasvim-esto-iz-najbolje
jovan dučićkodženeurođenodavaranamalovelikosvesnonesvesnonamernonenamernovrločestobezikakvezlenamerečaksasvimiznajboljenamerekod ženežene jeje urođenourođeno dada varavara nana malomalo ii nana velikosvesno ii nesvesnonamerno ii nenamernovrlo čestočesto ii bezbez ikakveikakve zlezle namerei čakčak sasvimsasvim čestočesto iziz najboljenajbolje namerekod žene ježene je urođenoje urođeno daurođeno da varada vara navara na malona malo imalo i nai na velikosvesno i nesvesnonamerno i nenamernoa vrlo čestovrlo često ičesto i bezi bez ikakvebez ikakve zleikakve zle namerei čak sasvimčak sasvim čestosasvim često izčesto iz najboljeiz najbolje namere

Kod žene je urođeno da vara na malo i veliko, svesno i nesvesno, namerno i nenamerno, a vrlo često i bez ikakve zle namere, i čak sasvim često iz najbolje namere. -Jovan Dučić
kod-ene-uroeno-da-vara-na-malo-i-veliko-svesno-i-nesvesno-namerno-i-nenamerno-a-vrlo-esto-i-bez-ikakve-zle-namere-i-ak-sasvim-esto-iz-najbolje-namere
Oni koji nemaju u glavi vrlo često misle da su mudriji nego drugi. -Dositej Obradović
oni-koji-nemaju-u-glavi-vrlo-esto-misle-da-su-mudriji-nego-drugi
Žena je u stanju da bude najravnodušnija prema muškarcu kojeg je nekad bezumno volela, i čak da se snjim ophodi bez ikakve veze s njenom prošlošću. -Jovan Dučić
ena-u-stanju-da-bude-najravnodunija-prema-mukarcu-kojeg-nekad-bezumno-volela-i-ak-da-se-snjim-ophodi-bez-ikakve-veze-s-njenom-prolou
Čudno je, kako je malo potrebno da budemo sretni i jos čudnije, kako nam često baš to malo nedostaje. -Ivo Andrić
udno-kako-malo-potrebno-da-budemo-sretni-i-jos-udnije-kako-nam-esto-ba-to-malo-nedostaje