kod nas u ludnici je strava…daju nam da skacemo u bazen,a kad smo dobri puste nam i vodu… :)


kod-nas-u-ludnici-stravadaju-nam-da-skacemo-u-bazena-kad-smo-dobri-puste-nam-i-vodu
kodnasludnicistrava…dajunamdaskacemobazenakadsmodobripustevodu…kod nasnas uu ludniciludnici jeje strava…dajustrava…daju namnam dada skacemoskacemo ukad smosmo dobridobri pustepuste namnam ii vodu…kod nas unas u ludniciu ludnici jeludnici je strava…dajuje strava…daju namstrava…daju nam danam da skacemoda skacemo ukad smo dobrismo dobri pustedobri puste nampuste nam inam i vodu…kod nas u ludnicinas u ludnici jeu ludnici je strava…dajuludnici je strava…daju namje strava…daju nam dastrava…daju nam da skacemonam da skacemo ukad smo dobri pustesmo dobri puste namdobri puste nam ipuste nam i vodu…kod nas u ludnici jenas u ludnici je strava…dajuu ludnici je strava…daju namludnici je strava…daju nam daje strava…daju nam da skacemostrava…daju nam da skacemo ukad smo dobri puste namsmo dobri puste nam idobri puste nam i vodu…

Kad nas ljube, žene nam opraštaju sve, čak i naše zločine. A kad nas ne ljube, ne opraštaju nam ništa. Čak ni naše vrline. -Onore de Balzak
kad-nas-ljube-ene-nam-oprataju-sve-ak-i-nae-zloine-a-kad-nas-ne-ljube-ne-oprataju-nam-ak-nae-vrline
Mudrost nam dolazi kad nam više nije od koristi. (Ljubav u doba kolere) -Gabrijel Garsija Markes
mudrost-nam-dolazi-kad-nam-vie-nije-od-koristi-ljubav-u-doba-kolere