kod nas u ludnici je strava…daju nam da skacemo u bazen,a kad smo dobri puste nam i vodu… :)


kod-nas-u-ludnici-stravadaju-nam-da-skacemo-u-bazena-kad-smo-dobri-puste-nam-i-vodu
kodnasludnicistrava…dajunamdaskacemobazenakadsmodobripustevodu…kod nasnas uu ludniciludnici jeje strava…dajustrava…daju namnam dada skacemoskacemo ukad smosmo dobridobri pustepuste namnam ii vodu…kod nas unas u ludniciu ludnici jeludnici je strava…dajuje strava…daju namstrava…daju nam danam da skacemoda skacemo ukad smo dobrismo dobri pustedobri puste nampuste nam inam i vodu…kod nas u ludnicinas u ludnici jeu ludnici je strava…dajuludnici je strava…daju namje strava…daju nam dastrava…daju nam da skacemonam da skacemo ukad smo dobri pustesmo dobri puste namdobri puste nam ipuste nam i vodu…kod nas u ludnici jenas u ludnici je strava…dajuu ludnici je strava…daju namludnici je strava…daju nam daje strava…daju nam da skacemostrava…daju nam da skacemo ukad smo dobri puste namsmo dobri puste nam idobri puste nam i vodu…

Kakvim se mislima bavimo - takav nam je život. Ako su nam misli mirne i tihe - eto nam mir. Ako su nam misli negativne - eto nam nemir. Mi tražimo pomoć od roditelja i kad ih zamolimo, oni raskrvare svoje roditeljsko srce i čine nam po volji ono što je dobro.Kad nas ljube, žene nam opraštaju sve, čak i naše zločine. A kad nas ne ljube, ne opraštaju nam ništa. Čak ni naše vrline.Objasnio mi je da se patnja javlja onda kad očekujemo da nas drugi vole onako kako smo mi to zamislili, a ne onako kako ljubav treba da izgleda - slobodna, nesputana, da nas usmjerava svojom snagom i da nam ne dozvoli da posustanemo.Objasnio mi je da se patnja javlja onda kad očekujemo da nas drugi vole onako kako smo mi to zamislili, a ne onako kako ljubav treba da izgleda – slobodna, nesputana, da nas usmjerava svojom snagom i da nam ne dozvoli da posustanemo.Ako nas neki nepoznati muškarac pozove danas telefonom, malo popriča, ne udvara se, ne kaže ništa naročito, ali nam ipak pokloni pažnju kakva nam se rijetko ukazuje, mi smo u stanju da te iste večeri odemo u krevet zaljubljene, i nema ničeg rđavog u tome - u ženskoj je prirodi da se otvara s velikom lakoćom za ljubav.Mudrost nam dolazi kad nam više nije od koristi. (Ljubav u doba kolere)