Kod većine stvari najbolja je sredina.


kod-veine-stvari-najbolja-sredina
ciceronkodvećinestvarinajboljasredinakod većinevećine stvaristvari najboljanajbolja jeje sredinakod većine stvarivećine stvari najboljastvari najbolja jenajbolja je sredinakod većine stvari najboljavećine stvari najbolja jestvari najbolja je sredinakod većine stvari najbolja jevećine stvari najbolja je sredina

Najveća vrlina je sredina između dve krajnosti.
najvea-vrlina-sredina-izmeu-dve-krajnosti
Zlatna sredina: ni glup, ni pametan, prilično nenadaren i kao da sam pao s Mjeseca. -Fjodor Dostojevski
zlatna-sredina-glup-pametan-prilino-nenadaren-i-kao-da-sam-pao-s-mjeseca