Koji god strahovi da nastanu, svi oni nastaju u budali, ne u mudrom čoveku.


koji-god-strahovi-da-nastanu-svi-oni-nastaju-u-budali-ne-u-mudrom-oveku
budakojigodstrahovidanastanusvioninastajubudalinemudromčovekukoji godgod strahovistrahovi dada nastanusvi onioni nastajunastaju uu budaline uu mudrommudrom čovekukoji god strahovigod strahovi dastrahovi da nastanusvi oni nastajuoni nastaju unastaju u budaline u mudromu mudrom čovekukoji god strahovi dagod strahovi da nastanusvi oni nastaju uoni nastaju u budaline u mudrom čovekukoji god strahovi da nastanusvi oni nastaju u budali

Ne spavaju svi kojima su oči zatvorene, niti umeju da vide svi oni kojima su oči otvorene.
ne-spavaju-svi-kojima-su-oi-zatvorene-niti-umeju-da-vide-svi-oni-kojima-su-oi-otvorene
Ne spavaju svi kojima su oči zatvorene, niti vide svi oni kojima su oči otvorene. -Antonio de Melo
ne-spavaju-svi-kojima-su-oi-zatvorene-niti-vide-svi-oni-kojima-su-oi-otvorene
Svi ljudi poput nas su mi, a svi ostali su oni. -Radjard Kipling
svi-ljudi-poput-nas-su-mi-a-svi-ostali-su-oni