Koji muškarac najbrže sređuje sobu? – Onaj koji zna da će da kr*še.


koji-mukarac-najbre-sreuje-sobu-onaj-koji-zna-da-e-da-kre
kojimukaracnajbržesređujesobuonajkojiznadaćekrekoji muškaracmuškarac najbrženajbrže sređujesređuje sobu– onajonaj kojikoji znazna dada ćeće dada kr*šekoji muškarac najbržemuškarac najbrže sređujenajbrže sređuje sobu– onaj kojionaj koji znakoji zna dazna da ćeda će daće da kr*šekoji muškarac najbrže sređujemuškarac najbrže sređuje sobu– onaj koji znaonaj koji zna dakoji zna da ćezna da će dada će da kr*šekoji muškarac najbrže sređuje sobu– onaj koji zna daonaj koji zna da ćekoji zna da će dazna da će da kr*še

Šta je najbrže na svetu? Biolog: – Najbrži je treptaj oka. To se dogodi, a da niko i ne zna da se dogodilo. Fizičar: – Najbrža je svetlost. Kad ...
najbre-na-svetu-biolog-najbri-treptaj-oka-to-se-dogodi-a-da-niko-i-ne-zna-da-se-dogodilo-fiziar-najbra-svetlost-kad
Ko je neupotrebljiv čovek? Onaj koji ne zna ni zapovedati ni slušati. -Gete
ko-neupotrebljiv-ovek-onaj-koji-ne-zna-zapovedati-sluati
Onaj osećaj kad si na fejsu a ćale ti upadne u sobu i kaže: Kucaj polovni automobili… Haha xD
onaj-oseaj-kad-na-fejsu-a-ale-ti-upadne-u-sobu-i-kae-kucaj-polovni-automobili-haha-xd
Onaj koji tvrdi da zna sve odgovore, nisu još pitali sva pitanja. -Konfučije
onaj-koji-tvrdi-da-zna-sve-odgovore-nisu-jo-pitali-sva-pitanja
Žena sve zna. Samo muškarac treba da ume.
ena-sve-zna-samo-mukarac-treba-da-ume