Koliko ja razumem, najveća poezija je trenutak kad nisi svesan pesme. I najveći je život kad nisi svesan da živiš, nego misliš da sanjaš.


koliko-ja-razumem-najvea-poezija-trenutak-kad-nisi-svesan-pesme-i-najvei-ivot-kad-nisi-svesan-da-ivi-nego-misli-da-sanja
miroslav mika antićkolikojarazumemnajvećapoezijatrenutakkadnisisvesanpesmenajvećiživotdaživinegomislisanjakoliko jaja razumemnajveća poezijapoezija jeje trenutaktrenutak kadkad nisinisi svesansvesan pesmei najvećinajveći jeje životživot kadkad nisinisi svesansvesan dada živišnego mislišmisliš dada sanjaškoliko ja razumemnajveća poezija jepoezija je trenutakje trenutak kadtrenutak kad nisikad nisi svesannisi svesan pesmei najveći jenajveći je životje život kadživot kad nisikad nisi svesannisi svesan dasvesan da živišnego misliš damisliš da sanjašnajveća poezija je trenutakpoezija je trenutak kadje trenutak kad nisitrenutak kad nisi svesankad nisi svesan pesmei najveći je životnajveći je život kadje život kad nisiživot kad nisi svesankad nisi svesan danisi svesan da živišnego misliš da sanjašnajveća poezija je trenutak kadpoezija je trenutak kad nisije trenutak kad nisi svesantrenutak kad nisi svesan pesmei najveći je život kadnajveći je život kad nisije život kad nisi svesanživot kad nisi svesan dakad nisi svesan da živiš

Najlepsa poezija je trenutak kad nisi svestan pesme. I najlepsi je život kad nisi svestan da živiš, nego misliš da sanjaš. -Miroslav Mika Antić
najlepsa-poezija-trenutak-kad-nisi-svestan-pesme-i-najlepsi-ivot-kad-nisi-svestan-da-ivi-nego-misli-da-sanja
I najveći je život kad nisi svestan da živiš, nego misliš da sanjaš…
i-najvei-ivot-kad-nisi-svestan-da-ivi-nego-misli-da-sanja
onaj osjecaj kad se On se prije zaljubio u tebe, a ti ga nisi ni primjecivala, a sad kad drugu voli ti ga gledas iz prikrajka i mislis: Boze kako sam glupa
onaj-osjecaj-kad-se-on-se-prije-zaljubio-u-tebe-a-ti-ga-nisi-primjecivala-a-sad-kad-drugu-voli-ti-ga-gledas-iz-prikrajka-i-mislis-boze-kako-sam-glupa
Drugi ljudi žive bez tebe i bez tebe provedu život. Zar misliš da si nekome potreban? Nisi ti ni hljeb ni štap i nikom nisi potreban. -Maksim Gorki
drugi-ljudi-ive-bez-tebe-i-bez-tebe-provedu-ivot-zar-misli-da-nekome-potreban-nisi-ti-hljeb-tap-i-nikom-nisi-potreban
Ratnik svetlosti mora imati strpljenja u teškim trenucima i biti svesan da se svemir zaverio u njegovu korist, makar mu to trenutno i ne izgledalo tako. -Paulo Koeljo
ratnik-svetlosti-mora-imati-strpljenja-u-tekim-trenucima-i-biti-svesan-da-se-svemir-zaverio-u-njegovu-korist-makar-mu-to-trenutno-i-ne-izgledalo-tako