Koliko li je samo potrebno duha da čovjek ne bi ispao smiješan?


koliko-li-samo-potrebno-duha-da-ovjek-ne-bi-ispao-smijean
charles baudelairekolikolisamopotrebnoduhadačovjeknebiispaosmijeankoliko lili jeje samosamo potrebnopotrebno duhaduha dada čovjekčovjek nene bibi ispaoispao smiješankoliko li jeli je samoje samo potrebnosamo potrebno duhapotrebno duha daduha da čovjekda čovjek nečovjek ne bine bi ispaobi ispao smiješankoliko li je samoli je samo potrebnoje samo potrebno duhasamo potrebno duha dapotrebno duha da čovjekduha da čovjek neda čovjek ne bičovjek ne bi ispaone bi ispao smiješankoliko li je samo potrebnoli je samo potrebno duhaje samo potrebno duha dasamo potrebno duha da čovjekpotrebno duha da čovjek neduha da čovjek ne bida čovjek ne bi ispaočovjek ne bi ispao smiješan

Koliko bi očiju trebao imati čovjek da opazi sreću koja ga okružuje? -Vilijam Šekspir
koliko-bi-oiju-trebao-imati-ovjek-da-opazi-sreu-koja-ga-okruuje
Neka se niko ne boji nepoznatog, jer svaki čovjek je sposoban da osvoji sve ono što želi i što mu je potrebno. -Paulo Koeljo
neka-se-niko-ne-boji-nepoznatog-jer-svaki-ovjek-sposoban-da-osvoji-sve-ono-to-eli-i-to-mu-potrebno
Koliko je samo puno stvari bez kojih čovek može. -Sokrat
koliko-samo-puno-stvari-bez-kojih-ovek-moe
Umetničko delo cveta samo uz učešće, uz dosluh svih vrlih sastojaka duha. -Andre Žid
umetniko-delo-cveta-samo-uz-uee-uz-dosluh-svih-vrlih-sastojaka-duha
Ograničiti našu pažnju samo na zemaljske materije bi predstavljalo ograničavanje ljudskog duha. -Stiven Hoking
ograniiti-nau-panju-samo-na-zemaljske-materije-bi-predstavljalo-ograniavanje-ljudskog-duha