Koliko je ljudi koji ne misle sami, nego žive od misli koje su izmislili drugi.


koliko-ljudi-koji-ne-misle-sami-nego-ive-od-misli-koje-su-izmislili-drugi
fjodor dostojevskikolikoljudikojinemislesaminegoživeodmislikojesuizmislilidrugikoliko jeje ljudiljudi kojikoji nene mislemisle saminego živežive odod mislimisli kojekoje susu izmisliliizmislili drugikoliko je ljudije ljudi kojiljudi koji nekoji ne mislene misle saminego žive odžive od misliod misli kojemisli koje sukoje su izmislilisu izmislili drugikoliko je ljudi kojije ljudi koji neljudi koji ne mislekoji ne misle saminego žive od misližive od misli kojeod misli koje sumisli koje su izmislilikoje su izmislili drugikoliko je ljudi koji neje ljudi koji ne misleljudi koji ne misle saminego žive od misli koježive od misli koje suod misli koje su izmislilimisli koje su izmislili drugi

Postoje tri vrste egoista: egoisti koji sami žive i daju drugima da žive; egoisti koji sami žive ali ne daju drugima da žive; i na kraju, egoisti koji niti sami žive niti drugima daju da žive. -Ivan Turgenjev
postoje-tri-vrste-egoista-egoisti-koji-sami-ive-i-daju-drugima-da-ive-egoisti-koji-sami-ive-ali-ne-daju-drugima-da-ive-i-na-kraju-egoisti-koji-niti
Ima više savršenstva u običnoj kapljici vode, nego u svim mašinama koje su izmislili ljudi. -Albert Ajnštajn
ima-vie-savrenstva-u-obinoj-kapljici-vode-nego-u-svim-inama-koje-su-izmislili-ljudi
Oni koji nemaju u glavi vrlo često misle da su mudriji nego drugi. -Dositej Obradović
oni-koji-nemaju-u-glavi-vrlo-esto-misle-da-su-mudriji-nego-drugi
Postoje dva sveta. Jedan smo izmislili, a na drugi nas teraju. Od koje ste vi vrste? -Miroslav Mika Antić
postoje-dva-sveta-jedan-smo-izmislili-a-na-drugi-nas-teraju-od-koje-ste-vi-vrste
Ja mislim da đavo ne postoji, ljudi su izmislili đavola i izmislili su ga po svojoj slici i prilici. -Fjodor Dostojevski
ja-mislim-da-avo-ne-postoji-ljudi-su-izmislili-avola-i-izmislili-su-ga-po-svojoj-slici-i-prilici