Koliko malo dečjih snova ostvari odrastao čovek.


koliko-malo-dejih-snova-ostvari-odrastao-ovek
ovidijekolikomalodečjihsnovaostvariodrastaočovekkoliko malomalo dečjihdečjih snovasnova ostvariostvari odrastaoodrastao čovekkoliko malo dečjihmalo dečjih snovadečjih snova ostvarisnova ostvari odrastaoostvari odrastao čovekkoliko malo dečjih snovamalo dečjih snova ostvaridečjih snova ostvari odrastaosnova ostvari odrastao čovekkoliko malo dečjih snova ostvarimalo dečjih snova ostvari odrastaodečjih snova ostvari odrastao čovek

Sve što jedan čovek može da zamisli, drugi može da ostvari. -Žil Vern
sve-to-jedan-ovek-moe-da-zamisli-drugi-moe-da-ostvari
Koliko je samo puno stvari bez kojih čovek može. -Sokrat
koliko-samo-puno-stvari-bez-kojih-ovek-moe
Koliko bi očiju trebao imati čovek da opazi sreću koja ga okružuje? -Vilijam Šekspir
koliko-bi-oiju-trebao-imati-ovek-da-opazi-sreu-koja-ga-okruuje
Koliko je neki čovek vredan za svoju zajednicu zavisi, u prvom redu, o tome koliko su njegovi osećaji, misli i dela usmereni na unapređivanje života drugih ljudi… -Albert Ajnstajn
koliko-neki-ovek-vredan-za-svoju-zajednicu-zavisi-u-prvom-redu-o-tome-koliko-su-njegovi-oseaji-misli-i-dela-usmereni-na-unapreivanje-ivota-drugih
Nije dovoljno samo živeti! – reče leptir, Potrebno je imati malo sunca, malo slobode i malo cveća! -Hans Kristijan Andersen
nije-dovoljno-samo-iveti-ree-leptir-potrebno-imati-malo-sunca-malo-slobode-i-malo-cvea