Koliko je neki čovek vredan za svoju zajednicu zavisi, u prvom redu, o tome koliko su njegovi osećaji, misli i dela usmereni na unapređivanje života drugih ljudi…


koliko-neki-ovek-vredan-za-svoju-zajednicu-zavisi-u-prvom-redu-o-tome-koliko-su-njegovi-oseaji-misli-i-dela-usmereni-na-unapreivanje-ivota-drugih
albert ajnstajnkolikonekičovekvredanzasvojuzajednicuzavisiprvomredutomekolikosunjegoviosećajimislidelausmereninaunapređivanježivotadrugihljudi…koliko jeje nekineki čovekčovek vredanvredan zaza svojusvoju zajednicuzajednicu zavisiu prvomprvom reduo tometome kolikokoliko susu njegovinjegovi osećajimisli ii deladela usmereniusmereni nana unapređivanjeunapređivanje životaživota drugihdrugih ljudi…koliko je nekije neki čovekneki čovek vredančovek vredan zavredan za svojuza svoju zajednicusvoju zajednicu zavisiu prvom reduo tome kolikotome koliko sukoliko su njegovisu njegovi osećajimisli i delai dela usmerenidela usmereni nausmereni na unapređivanjena unapređivanje životaunapređivanje života drugihživota drugih ljudi…

Buncaju ljudi i postaju umorni od života kad nemaju pred sobom neki cilj prema kome bi upravili svaki svoj napor i svaku svoju misao. -Marko Aurelije
buncaju-ljudi-i-postaju-umorni-od-ivota-kad-nemaju-pred-sobom-neki-cilj-prema-kome-bi-upravili-svaki-svoj-napor-i-svaku-svoju-misao
Na posao me u prvom redu tera – ljutnja. -Ivan Cankar
na-posao-me-u-prvom-redu-tera-ljutnja
Igra života je igra bumeranga… Naše misli, dela i reči nam se pre ili kasnije vraćaju, sa zapanjujućom tačnošću…
igra-ivota-igra-bumeranga-nae-misli-dela-i-rei-nam-se-pre-ili-kasnije-vraaju-zapanjujuom-nou
Sva velika umetnička dela dosta su teško pristupačna. Ako ih neki čitalac smatra lakim, znači da nije umeo proniknuti u srce dela. -Andre Žid
sva-velika-umetnika-dela-dosta-su-teko-pristupana-ako-ih-neki-italac-smatra-lakim-znai-da-nije-umeo-proniknuti-u-srce-dela
Ceni dobre misli i svoje i tuđe kad ih poznaješ. Ništa ti neće toliko pomoći koliko dobre misli da izvršiš istinski zadatak svog života. -Lav Nikolajevič Tolstoj
ceni-dobre-misli-i-svoje-i-e-kad-ih-poznaje-ni-ti-nee-toliko-pomoi-koliko-dobre-misli-da-izvri-istinski-zadatak-svog-ivota
Koliko je ljudi koji ne misle sami, nego žive od misli koje su izmislili drugi. -Fjodor Dostojevski
koliko-ljudi-koji-ne-misle-sami-nego-ive-od-misli-koje-su-izmislili-drugi