Koliko je od zemlje do neba,toliko je od čoveka do nečoveka.


koliko-od-zemlje-do-nebatoliko-od-oveka-do-neoveka
srpske poslovicekolikoodzemljedonebatolikočovekanečovekakoliko jeje odod zemljezemlje doje odod čovekačoveka dodo nečovekakoliko je odje od zemljeod zemlje doje od čovekaod čoveka dočoveka do nečovekakoliko je od zemljeje od zemlje doje od čoveka dood čoveka do nečovekakoliko je od zemlje doje od čoveka do nečoveka

Koliko glava, toliko mišljenja. -Homer
koliko-glava-toliko-miljenja
Koliko je u Tuzli soli,toliko te moja dusa voli…:$$
koliko-u-tuzli-solitoliko-te-moja-dusa-voli
Moja ljubavi, digla si me toliko visoko da i kad bih pao - do zemlje bih se naživeo. -Matija Bećković
moja-ljubavi-digla-me-toliko-visoko-da-i-kad-bih-pao-do-zemlje-bih-se-naiveo
Moja ljubavi, digla si me toliko visoko da i kad bih pao – do zemlje bih se naživeo. -Matija Bećković
moja-ljubavi-digla-me-toliko-visoko-da-i-kad-bih-pao-do-zemlje-bih-se-naiveo