Koliko samo briga osoba izgubi kad odluči da neće biti nešto, vec neko.


koliko-samo-briga-osoba-izgubi-kad-odlui-da-nee-biti-neto-vec-neko
koko Šanelkolikosamobrigaosobaizgubikadodlučidanećebitinetovecnekokoliko samosamo brigabriga osobaosoba izgubiizgubi kadkad odlučiodluči dada nećeneće bitibiti neštovec nekokoliko samo brigasamo briga osobabriga osoba izgubiosoba izgubi kadizgubi kad odlučikad odluči daodluči da nećeda neće bitineće biti neštokoliko samo briga osobasamo briga osoba izgubibriga osoba izgubi kadosoba izgubi kad odlučiizgubi kad odluči dakad odluči da nećeodluči da neće bitida neće biti neštokoliko samo briga osoba izgubisamo briga osoba izgubi kadbriga osoba izgubi kad odlučiosoba izgubi kad odluči daizgubi kad odluči da nećekad odluči da neće bitiodluči da neće biti nešto

Pitanje je uvek kako možete, kao neko ko nije samo privatna osoba, pomoći narodu. Nije stvar u tome da patite zajedno sa narodom i da patnjama miliona dodate još jednu, svoju patnju. Onima koji pate neće biti bolje ako i vi patite sa njima, nego ako im nešto pomognete.Nisam ljubomoran, samo mrzim kad neko dira nešto što je moje!Mogla je ona bez njega. Itekako je mogla. Odlično je glumila hladnokrvnost, pred svima se trudila biti ravnodušna, iako se u njoj nešto preokrene svaki put kad ga neko spomene.Svesno odluči da ćeš biti srećan/na. Nauči da zadovoljstvo pronalaziš u sitnicama.Ako je idealna, neće biti laka. Ako je laka, neće biti idealna. Ako je zaslužuješ, nećeš odustati. Ako odustaneš, ne zaslužuješ je. Prava istina je, svaka će te povrediti, tvoje je samo da nađeš onu zbog koje vredi da se pati.Možeš biti samo osoba na ovom svetu, ali za nekoga ti si celi svet.