Koliko samo briga osoba izgubi kad odluči da neće biti nešto, vec neko.


koliko-samo-briga-osoba-izgubi-kad-odlui-da-nee-biti-neto-vec-neko
koko Šanelkolikosamobrigaosobaizgubikadodlučidanećebitinetovecnekokoliko samosamo brigabriga osobaosoba izgubiizgubi kadkad odlučiodluči dada nećeneće bitibiti neštovec nekokoliko samo brigasamo briga osobabriga osoba izgubiosoba izgubi kadizgubi kad odlučikad odluči daodluči da nećeda neće bitineće biti neštokoliko samo briga osobasamo briga osoba izgubibriga osoba izgubi kadosoba izgubi kad odlučiizgubi kad odluči dakad odluči da nećeodluči da neće bitida neće biti neštokoliko samo briga osoba izgubisamo briga osoba izgubi kadbriga osoba izgubi kad odlučiosoba izgubi kad odluči daizgubi kad odluči da nećekad odluči da neće bitiodluči da neće biti nešto

Nisam ljubomoran, samo mrzim kad neko dira nešto što je moje!
nisam-ljubomoran-samo-mrzim-kad-neko-dira-neto-to-moje
Mogla je ona bez njega. Itekako je mogla. Odlično je glumila hladnokrvnost, pred svima se trudila biti ravnodušna, iako se u njoj nešto preokrene svaki put kad ga neko spomene. -Đorđe Balašević
mogla-ona-bez-njega-itekako-mogla-odlino-glumila-hladnokrvnost-pred-svima-se-trudila-biti-ravnoduna-iako-se-u-njoj-neto-preokrene-svaki-put-kad-ga
Svesno odluči da ćeš biti srećan/na. Nauči da zadovoljstvo pronalaziš u sitnicama.
svesno-odlui-da-e-biti-sreanna-naui-da-zadovoljstvo-pronalazi-u-sitnicama