Koliko ste puta samo hteli vratiti vreme… E pa u nedelju noć ste imali priliku…


koliko-ste-puta-samo-hteli-vratiti-vreme-e-pa-u-nedelju-no-ste-imali-priliku
kolikosteputasamohtelivratitivreme…panedeljunoćimalipriliku…koliko steste putaputa samosamo htelihteli vratitivratiti vreme…vreme… ee papa uu nedeljunedelju noćnoć steste imaliimali priliku…koliko ste putaste puta samoputa samo htelisamo hteli vratitihteli vratiti vreme…vratiti vreme… evreme… e pae pa upa u nedeljuu nedelju noćnedelju noć stenoć ste imaliste imali priliku…koliko ste puta samoste puta samo hteliputa samo hteli vratitisamo hteli vratiti vreme…hteli vratiti vreme… evratiti vreme… e pavreme… e pa ue pa u nedeljupa u nedelju noću nedelju noć stenedelju noć ste imalinoć ste imali priliku…koliko ste puta samo hteliste puta samo hteli vratitiputa samo hteli vratiti vreme…samo hteli vratiti vreme… ehteli vratiti vreme… e pavratiti vreme… e pa uvreme… e pa u nedeljue pa u nedelju noćpa u nedelju noć steu nedelju noć ste imalinedelju noć ste imali priliku…

Koliko ste samo ličnih i, još gore, koliko ste gubitaka po svoju zemlju podneli zbog tog olakog dangubljenja! -Arčibald Rajs
koliko-ste-samo-linih-i-jo-gore-koliko-ste-gubitaka-po-svoju-zemlju-podneli-zbog-tog-olakog-dangubljenja
Koliko puta ste nekom napisali ili rekli Dobro sam, nije mi ništa, dok su se suze slivale niz vaše lice?
koliko-puta-ste-nekom-napisali-ili-rekli-dobro-sam-nije-mi-dok-su-se-suze-slivale-niz-vae-lice
Gde ste drugarice,sve velike lavice nekada ste bile ribe,a sad ste konobarice mastale o sreci,skoli,milionima… sada kad vas vidim,sve ste sa kurtonima Pljuvali ...
gde-ste-drugaricesve-velike-lavice-nekada-ste-bile-ribea-sad-ste-konobarice-mastale-o-sreciskolimilionima-sada-kad-vas-vidimsve-ste-kurtonima
Mladi ste, i treba da ste razočarani. Sad mu je vreme. Razočaranje vam je kao ''male boginje''. Ako ga ne preležiš u mladosti, u poznim godinama te može ubiti. -Đorđe Balašević
mladi-ste-i-treba-da-ste-razoarani-sad-mu-vreme-razoaranje-vam-kao-male-boginje-ako-ga-ne-prelei-u-mladosti-u-poznim-godinama-te-moe-ubiti
Mladi ste, i treba da ste razočarani. Sad mu je vreme. Razočaranje vam je kao male boginje. Ako ga ne preležiš u mladosti, u poznim godinama te može ubiti. -Đorđe Balašević
mladi-ste-i-treba-da-ste-razoarani-sad-mu-vreme-razoaranje-vam-kao-male-boginje-ako-ga-ne-prelei-u-mladosti-u-poznim-godinama-te-moe-ubiti