Koliko ste puta samo hteli vratiti vreme… E pa u nedelju noć ste imali priliku…


koliko-ste-puta-samo-hteli-vratiti-vreme-e-pa-u-nedelju-no-ste-imali-priliku
kolikosteputasamohtelivratitivreme…panedeljunoćimalipriliku…koliko steste putaputa samosamo htelihteli vratitivratiti vreme…vreme… ee papa uu nedeljunedelju noćnoć steste imaliimali priliku…koliko ste putaste puta samoputa samo htelisamo hteli vratitihteli vratiti vreme…vratiti vreme… evreme… e pae pa upa u nedeljuu nedelju noćnedelju noć stenoć ste imaliste imali priliku…koliko ste puta samoste puta samo hteliputa samo hteli vratitisamo hteli vratiti vreme…hteli vratiti vreme… evratiti vreme… e pavreme… e pa ue pa u nedeljupa u nedelju noću nedelju noć stenedelju noć ste imalinoć ste imali priliku…koliko ste puta samo hteliste puta samo hteli vratitiputa samo hteli vratiti vreme…samo hteli vratiti vreme… ehteli vratiti vreme… e pavratiti vreme… e pa uvreme… e pa u nedeljue pa u nedelju noćpa u nedelju noć steu nedelju noć ste imalinedelju noć ste imali priliku…

Koliko ste samo ličnih i, još gore, koliko ste gubitaka po svoju zemlju podneli zbog tog olakog dangubljenja!Čovek uzima onoliko slobode koliki mu je kapacitet pluća. Morate sami da rizikujete i da to platite na razne načine. Naravno, mogu vam brojati do deset, ali ako ste pravi, ako ste rodjeni borac, ako ste žilavi, vi ćete ustati sa patosa i ponovo se vratiti u ring. Slobode, dakle, uzimate onoliko koliko vam treba i plaćate onu cenu na koju ste spremni.Koliko puta ste nekom napisali ili rekli Dobro sam, nije mi ništa, dok su se suze slivale niz vaše lice?Gde ste drugarice,sve velike lavice nekada ste bile ribe,a sad ste konobarice mastale o sreci,skoli,milionima… sada kad vas vidim,sve ste sa kurtonima Pljuvali ...Mladi ste, i treba da ste razočarani. Sad mu je vreme. Razočaranje vam je kao ''male boginje''. Ako ga ne preležiš u mladosti, u poznim godinama te može ubiti.Mladi ste, i treba da ste razočarani. Sad mu je vreme. Razočaranje vam je kao male boginje. Ako ga ne preležiš u mladosti, u poznim godinama te može ubiti.