Koliko ste samo ličnih i, još gore, koliko ste gubitaka po svoju zemlju podneli zbog tog olakog dangubljenja!


koliko-ste-samo-linih-i-jo-gore-koliko-ste-gubitaka-po-svoju-zemlju-podneli-zbog-tog-olakog-dangubljenja
arčibald rajskolikostesamoličnihjogorekolikogubitakaposvojuzemljupodnelizbogtogolakogdangubljenjakoliko steste samosamo ličnihličnih ijoš gorekoliko steste gubitakagubitaka popo svojusvoju zemljuzemlju podnelipodneli zbogzbog togtog olakogolakog dangubljenjakoliko ste samoste samo ličnihsamo ličnih ikoliko ste gubitakaste gubitaka pogubitaka po svojupo svoju zemljusvoju zemlju podnelizemlju podneli zbogpodneli zbog togzbog tog olakogtog olakog dangubljenjakoliko ste samo ličnihste samo ličnih ikoliko ste gubitaka poste gubitaka po svojugubitaka po svoju zemljupo svoju zemlju podnelisvoju zemlju podneli zbogzemlju podneli zbog togpodneli zbog tog olakogzbog tog olakog dangubljenjakoliko ste samo ličnih ikoliko ste gubitaka po svojuste gubitaka po svoju zemljugubitaka po svoju zemlju podnelipo svoju zemlju podneli zbogsvoju zemlju podneli zbog togzemlju podneli zbog tog olakogpodneli zbog tog olakog dangubljenja

Koliko ste puta samo hteli vratiti vreme… E pa u nedelju noć ste imali priliku…
koliko-ste-puta-samo-hteli-vratiti-vreme-e-pa-u-nedelju-no-ste-imali-priliku
Gde ste drugarice,sve velike lavice nekada ste bile ribe,a sad ste konobarice mastale o sreci,skoli,milionima… sada kad vas vidim,sve ste sa kurtonima Pljuvali ...
gde-ste-drugaricesve-velike-lavice-nekada-ste-bile-ribea-sad-ste-konobarice-mastale-o-sreciskolimilionima-sada-kad-vas-vidimsve-ste-kurtonima
Danas hapšenja zbog zloupotrebe platnih kartica.  Pogrešne ste uhapsili moja žena je još uvek na slobodi !!! :o)
danas-hapenja-zbog-zloupotrebe-platnih-kartica-pogrene-ste-uhapsili-moja-ena-jo-uvek-na-slobodi-o
Devojke! Sva ta šminka, garderoba, cipele impresionira samo druge devojke. Njemu ste najlepše nasmejane, u njegovoj majici ispod koje ste gole!
devojke-sva-minka-garderoba-cipele-impresionira-samo-druge-devojke-njemu-ste-najlepe-nasmejane-u-njegovoj-majici-ispod-koje-ste-gole