Koliko vam je ovaj ajfon? – 400e. Je l’ imate nešto jeftinije? – Imamo. Tijana, dođi ovamo :)


koliko-vam-ovaj-ajfon-400e-je-l-imate-neto-jeftinije-imamo-tijana-doi-ovamo
kolikovamovajajfon400el’imatenetojeftinijeimamotijanadođiovamokoliko vamvam jeje ovajovaj ajfon– 400el’ imateimate neštonešto jeftinije– imamodođi ovamokoliko vam jevam je ovajje ovaj ajfonje l’ imatel’ imate neštoimate nešto jeftinijekoliko vam je ovajvam je ovaj ajfonje l’ imate neštol’ imate nešto jeftinijekoliko vam je ovaj ajfonje l’ imate nešto jeftinije

Priroda vam da lice kakvo imate u dvadesetima. Život vam oblikuje lice u tridesetima, ali tek u pedesetima dobijete lice kakvo zaslužujete. -Koko Šanel
priroda-vam-da-lice-kakvo-imate-u-dvadesetima-ivot-vam-oblikuje-lice-u-tridesetima-ali-tek-u-pedesetima-dobijete-lice-kakvo-zasluujete
Dobro je kada imate devojku,ali vam je vrednija drugarica
dobro-kada-imate-devojkuali-vam-vrednija-drugarica
Nemojte ovisiti o onome čega nema. Pravite se kao da imate i nešto drugo. -Duško Radović
nemojte-ovisiti-o-onome-ega-nema-pravite-se-kao-da-imate-i-neto-drugo
Ne činite nikada usluge zato da bi vam drugi bili zahvalni. Oni će opaziti vašu težnju za tuđom zahvalnošću i priznanjem, i tako će osetiti kao da su vam nešto dužni, pa čak i da su upotrebljeni. -Antonio de Melo
ne-inite-nikada-usluge-zato-da-bi-vam-drugi-bili-zahvalni-oni-e-opaziti-vau-tenju-za-om-zahvalnou-i-priznanjem-i-tako-e-osetiti-kao-da-su-vam-neto-pa
Koliko samo briga osoba izgubi kad odluči da neće biti nešto, vec neko. -Koko Šanel
koliko-samo-briga-osoba-izgubi-kad-odlui-da-nee-biti-neto-vec-neko