Kome je koren pomeren i temelj poljuljan, nije čudno što je raseljen i poskitan.


kome-koren-pomeren-i-temelj-poljuljan-nije-udno-to-raseljen-i-poskitan
matija bećkovićkomekorenpomerentemeljpoljuljanniječudnotoraseljenposkitankome jeje korenkoren pomerenpomeren ii temeljtemelj poljuljannije čudnočudno štošto jeje raseljenraseljen ii poskitankome je korenje koren pomerenkoren pomeren ipomeren i temelji temelj poljuljannije čudno štočudno što ješto je raseljenje raseljen iraseljen i poskitankome je koren pomerenje koren pomeren ikoren pomeren i temeljpomeren i temelj poljuljannije čudno što ječudno što je raseljenšto je raseljen ije raseljen i poskitankome je koren pomeren ije koren pomeren i temeljkoren pomeren i temelj poljuljannije čudno što je raseljenčudno što je raseljen išto je raseljen i poskitan

Pola nevolja u životu imaju koren u tome što smo rekli ‘da’ suviše brzo i što nismo rekli ‘ne’ u pravo vreme. ~ Džoš Bilings
pola-nevolja-u-ivotu-imaju-koren-u-tome-to-smo-rekli-da-suvie-brzo-i-to-nismo-rekli-ne-u-pravo-vreme-do-bilings
Kome je dovoljno premalo, nije mu nikad dovoljno. -Epiktet
kome-dovoljno-premalo-nije-mu-nikad-dovoljno
Kome je stalo javice se
kome-stalo-javice-se
Drugi su je zvali imenom, a ja srcem… I čudno, njih je uvijek čula…
drugi-su-zvali-imenom-a-ja-srcem-i-udno-njih-uvijek-ula