Kome zakon leži u topuzu, tragovi mu smrde nečovještvom.


kome-zakon-i-u-topuzu-tragovi-mu-smrde-neovjetvom
petar ii petrović njegoškomezakonležitopuzutragovimusmrdenečovjetvomkome zakonzakon ležileži uu topuzutragovi mumu smrdesmrde nečovještvomkome zakon ležizakon leži uleži u topuzutragovi mu smrdemu smrde nečovještvomkome zakon leži uzakon leži u topuzutragovi mu smrde nečovještvomkome zakon leži u topuzu

Nepobedivost leži u odbrani. Mogućnost pobede leži u napadu. -Sun Cu
nepobedivost-i-u-odbrani-mogunost-pobede-i-u-napadu
Kome je stalo javice se
kome-stalo-javice-se