Kome zakon leži u topuzu, tragovi mu smrde nečovještvom.


kome-zakon-i-u-topuzu-tragovi-mu-smrde-neovjetvom
petar ii petrović njegoškomezakonležitopuzutragovimusmrdenečovjetvomkome zakonzakon ležileži uu topuzutragovi mumu smrdesmrde nečovještvomkome zakon ležizakon leži uleži u topuzutragovi mu smrdemu smrde nečovještvomkome zakon leži uzakon leži u topuzutragovi mu smrde nečovještvomkome zakon leži u topuzu

Nepobedivost leži u odbrani. Mogućnost pobede leži u napadu.Ko dvoja usta ljubi, jedna mu smrde.Riba i gost treći dan smrde.Kome je stalo javice seKome navrati sreća, tamo prenoći zavist.Kome sreća daje velike zalogaje, želi ga njima ugušiti.