Komunizam je sovjetska vlast plus elektrifikacija cele zemlje. U suprotnom će država ostati ekonomija malih seljaka i na nama je da to realizujemo.


komunizam-sovjetska-vlast-plus-elektrifikacija-cele-zemlje-u-suprotnom-e-drava-ostati-ekonomija-malih-seljaka-i-na-nama-da-to-realizujemo
vladimir lenjinkomunizamsovjetskavlastpluselektrifikacijacelezemljesuprotnomćedržavaostatiekonomijamalihseljakananamadatorealizujemokomunizam jeje sovjetskasovjetska vlastvlast plusplus elektrifikacijaelektrifikacija celecele zemljeu suprotnomsuprotnom ćeće državadržava ostatiostati ekonomijaekonomija malihmalih seljakaseljaka ii nana namanama jeje dakomunizam je sovjetskaje sovjetska vlastsovjetska vlast plusvlast plus elektrifikacijaplus elektrifikacija celeelektrifikacija cele zemljeu suprotnom ćesuprotnom će državaće država ostatidržava ostati ekonomijaostati ekonomija malihekonomija malih seljakamalih seljaka iseljaka i nai na namana nama jenama je dada to realizujemokomunizam je sovjetska vlastje sovjetska vlast plussovjetska vlast plus elektrifikacijavlast plus elektrifikacija celeplus elektrifikacija cele zemljeu suprotnom će državasuprotnom će država ostatiće država ostati ekonomijadržava ostati ekonomija malihostati ekonomija malih seljakaekonomija malih seljaka imalih seljaka i naseljaka i na namai na nama jena nama je daje da to realizujemokomunizam je sovjetska vlast plusje sovjetska vlast plus elektrifikacijasovjetska vlast plus elektrifikacija celevlast plus elektrifikacija cele zemljeu suprotnom će država ostatisuprotnom će država ostati ekonomijaće država ostati ekonomija malihdržava ostati ekonomija malih seljakaostati ekonomija malih seljaka iekonomija malih seljaka i namalih seljaka i na namaseljaka i na nama jei na nama je danama je da to realizujemo

Pesma mora da bude teorema: ekonomija jezika i ekonomija resursa; postići maksimalno sa minimalnim. -Nikanor Para
pesma-mora-da-bude-teorema-ekonomija-jezika-i-ekonomija-resursa-postii-maksimalno-minimalnim
Mala država koja nenametljivo radi ne nastoji da iskoristi veliku za svoje sebične ciljeve. Tako i jedna i druga država ostvaruju ono što žele. Velika država, posebno, treba da se drži skromno prema drugima. -Lao Ce
mala-drava-koja-nenametljivo-radi-ne-nastoji-da-iskoristi-veliku-za-svoje-sebine-ciljeve-tako-i-jedna-i-druga-drava-ostvaruju-ono-to-ele-velika-drava
Ne budite od onih koji celu sedmicu čekaju petak, cele godine leto i ceo život sreću.
ne-budite-od-onih-koji-celu-sedmicu-ekaju-petak-cele-godine-leto-i-ceo-ivot-sreu
U poslednje vreme sam upoznao toliko „seljaka da opušteno mogu da me postave za ministra poljoprivrede.
u-poslednje-vreme-sam-upoznao-toliko-seljaka-da-oputeno-mogu-da-me-postave-za-ministra-poljoprivrede
Ako hoćete nešto da uradite – idite do kraja. U suprotnom ni ne počinjite. -Čarls Bukovski
ako-hoete-neto-da-uradite-idite-do-kraja-u-suprotnom-ne-poinjite